Nauka wspinania

Jeśli czujesz że coś Ci nie wychodzi w trakcie wspinaczki, czujesz, że bardzo szybko się męczysz lub nie jesteś w stanie przejść trudniejszej drogi wspinaczkowej, to na 99% musisz popracować nad Swoją techniką i siłą.

To właśnie na indywidualnych zajęciach nauki wspinaczki poprawisz swoją technikę wspinaczkową i nauczysz się jak budować formę wspinaczkową.

Na tych zajęciach:

 • nauczysz się łapać chwyty
 • nauczysz się stawać na stopniach
 • poznasz i będziesz doskonalić techniki wspinaczkowe
 • dowiesz się jak trenować siłę
 • dowiesz się jak unikać kontuzji

A to wszystko pod okiem doświadczonego instruktora, a zarazem aktywnego wspinacza, który dostosuje program zajęć do Twoich możliwości i potrzeb, abyś mógł cieszyć się z coraz lepszej formy wspinaczkowej.

Miejsce
Zajęcia odbywają się na ściance wspinaczkowej

Czas i miejsce
Termin zajęć ustalany jest indywidualnie. Optymalny czas trwania pojedynczej sesji to 60 minut.

 

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

O kursie:
Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania z górną i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (ringi i spity), w terenie naturalnym. Przygotowuje także do wspinaczki na ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią. Czas trwania – 3 dni.

Miejsce i terminy
Szkolenia odbywają się na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w jej północnej części. Dojazd i zakwaterowanie w własnym zakresie kursantów. Minimalna ilość kursantów 2, maksymalna ilość kursantów 4. terminy ustalane są indywidualnie i odbywają się w systemie weekendowym.

Program kursu:
1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie wspinaczki w terenie naturalnym
2. Zagrożenia terenu skalnego;
3. Podstawowe informacje o sprzęcie, omówienie najważniejszych parametrów, oznaczeń, atestów, zastosowanie:

 • liny, taśmy i repsznury
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki, ekspresy
 • przyrządy asekuracyjne
 • stałe punkty asekuracyjne i stanowiska
 • buty, magnezja,

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka,
 • taśmowy (równoległy),
 • półwyblinka,
 • wyblinka,
 • flagowy,
 • zaciskowy,
 • podwójny zderzakowy.
 • Zwijanie i przenoszenie liny.

5. Zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
6. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • asekuracja na wędkę z wykorzystaniem gotowego stanowiska i założenie własnego stanowiska
 • asekuracja z przyrządu typu kubek i samozaciskowego
 • asekuracja z półwyblinki z karabinkiem HMS;
 • postawa asekurującego podczas asekuracji na wędkę
 • asekuracja dolna, technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć;
 • postawa asekurującego podczas asekuracji z dolnej
 • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy;
 • zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza
 • nauka odpadania

7. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach;
8. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni;
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

9. Podstawy technik linowych:

 • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe;
 • zjazd z pośrednim stanowiskiem.

10. Skale trudności używane w skałkach.
11. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce,

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Ze sztucznej ściany w skały

O kursie:
Kurs Ze sztucznej ściany w skały jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej i przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania z dolna i górną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne w skałkach. Przeznaczony jest dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie.

Możliwe jest przystąpienia do tego szkolenia po wcześniejszej weryfikacji umiejętności z zakresu kursu na sztucznej ściance przeprowadzanej na zasadzie rozwiązania testu i pokazu umiejętności.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią. Czas trwania – 2 dni. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 2 osoby – maksymalna to 4 osoby.

Program kursu:
1. Zasady bezpieczeństwa wspinaczki w skałkach
2. Zagrożenia terenu skalnego
3. Zapoznanie z formacjami skalnymi i techniki ich pokonywania.
4. Węzły i ich zastosowanie:

 • taśmowy (równoległy),
 • półwyblinka,wyblinka,
 • flagowy,
 • węzły zaciskowe,
 • podwójny zderzakowy;
 • przenoszenie, klarowanie liny.

5. Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.
6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.
7. Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.
8. Budowa stanowisk do wspinaczki z górną asekuracją z wykorzystaniem stanowisk gotowych
9. Budowa własnych stanowisk do wspinaczki z górną asekuracją
10. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
11. Technika wspinania
12. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania;
13. Nauka poprawnego prowadzenia liny w trakcie wspinaczki z dolna asekuracją.
14. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy;
15. Nauka zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
16. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach;
17. Nauka asekuracji bulderującego.
18. Skale trudności używane w skałkach.
19. Zasady uprawiania wspinaczki w skałkach.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Kurs wspinaczki na sztucznej ściance

O kursie:
Kurs wspinaczki na sztucznej ściance przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Absolwent tego kursu będzie potrafił bezpiecznie i samodzielnie wspinać sie na ściankach wspinaczkowych zarówno z górna jak i dolną asekuracją. Zagadnienia związane ze sprzętem omówione są z uwzględnieniem specyfiki wspinaczki na ściance, co optymalizuje zakup sprzętu wspinaczkowego niezbędnego do wspinaczki na sztucznych ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią. Ze względu na objętość materiału, sugerowany czas trwania kursu to dwie sesje – czas trwania każdej sesji to 2,5 do 3 godzin. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 2 osoby – maksymalna to 4 osoby.

Program kursu:
1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą

 • budowa ścianki
 • punkty asekuracyjne
 • stanowiska do wspinaczki z górną asekuracją
 • zasady bezpieczeństwa

2. Podstawowe informacje o sprzęcie

 • parametry, atesty, zastosowanie
 • liny, repsznury, taśmy
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki i ekspresy
 • przyrządy asekuracyjne, typu kubek, płytka, samoblokujący
 • buty, woreczek z magnezją.

3. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • górna asekuracja (tzw. wędka)
 • właściwa postawa asekurującego w trakcie asekuracji z górną asekuracją
 • asekuracja dolna
 • technika wpinek,
 • technika prowadzenie liny,
 • technika podawanie liny do wpinki
 • nauka odpadnięć
 • właściwa postawa asekurującego w trakcie asekuracji z dolną asekuracją
 • nauka “spotowania” – asekuracja przed pierwszą wpinką i w trakcie bulderingu.
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka
 • zwijanie liny.

Możliwe jest przystąpienia do tego szkolenia po wcześniejszej weryfikacji umiejętności z zakresu kursu podstawowego na sztucznej ściance przeprowadzanej na zasadzie rozwiązania testu i pokazu umiejętności kursanta.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance

Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej

O kursie:
Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Absolwent tego kursu będzie potrafił bezpiecznie i samodzielnie wspinać się na ściankach wspinaczkowych z górna asekuracją – na tzw “wędkę”. Zagadnienia związane ze sprzętem omówione są z uwzględnieniem specyfiki wspinaczki na ściance, co optymalizuje zakup sprzętu wspinaczkowego niezbędnego do wspinaczki na sztucznych ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią. Sugerowany czas trwania to jedna sesja – około 2,5 do 3 godzin. Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 4 osoby

Program kursu:
1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą

 • budowa ścianki
 • punkty asekuracyjne
 • stanowiska do wspinaczki z górną asekuracją
 • zasady bezpieczeństwa

2. Podstawowe informacje o sprzęcie

 • parametry, atesty, zastosowanie
 • liny
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki, przyrządy asekuracyjne, typu kubek, płytka, samoblokujący, buty,
 • woreczek z magnezją.

3. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • górna asekuracja (tzw. wędka)
 • właściwa postawa asekurującego w trakcie asekuracji z górną asekuracją
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Intro

Intro wspinaczkowe

Nie jesteś pewny / pewna czy nadajesz się do wspinania? Nie wiesz czy dasz radę? Wydaje Ci się, że masz lęk wysokości?
Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi na tych właśnie zajęciach.

Forma zajęć:
Intro, czyli wprowadzenie, to propozycja zajęć dla osób które nigdy nie wspinały się i chciałyby spróbować swoich sił we wspinaczce, ale nie wiedzą jak 🙂

Na tych zajęciach:

 • będziesz mógł / mogła powspinać się w towarzystwie doświadczonego instruktora
 • dowiesz się o podstawowych zasadach panujących na ściance wspinaczkowej
 • dowiesz się o podstawowych technikach wspinaczkowych
 • będziesz mieć zagwarantowane bezpieczeństwo – pomoc w założeniu uprzęży, dowiązania się do liny, asekuracji
 • dowiesz się czego nauczysz się na kursie wspinaczki
 • nie musisz się martwić o sprzęt wspinaczkowy
 • no i najważniejsze – spędzisz fajnie czas.

Czas i miejsce

Czas i miejsce ustalamy indywidualnie. Z doświadczenia wiem, że pojedyncze spotkania, które trwają pełną godzinę zajęć na początek, jest optymalna.

Szkolenia

Rodzaje kursów wspinaczkowych oferowanych przez Szkołę Wspinaczkową EVEREST:

1. Intro – czyli wprowadzenie do wspinania
2. Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej
3. Kurs wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej
4. Kurs ze ścianki w skały
5. Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

Warunki uczestnictwa
Kursant musi być pełnoletni lub posiadać pisemną zgodę podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach. Minimalny wiek kursanta to 16 lat.

Na kurs na ściankę należy zabrać:
1. Buty do wspinania. Nie wspinamy się w butach, w których przyszliśmy na halę! Mogą być najtańsze wspinaczkowe buty dostępne na rynku, ciasne i dopasowane ale wygodne, palce, szczególnie duży palec stopy, lekko podkurczony. Mogą być także buty sportowe typu “adidasy” lub tenisówki, na gumowej podeszwie.
2. Wygodny strój sportowy
3. Pisemne oświadczenie kursanta o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczkowym. W przypadku osób nieletnich – oświadczenie prawnego opiekuna. Jeśli to konieczne wymagana jest konsultacja lekarza.

Na kurs w skały należy zabrać:
1. Buty do wspinania. Mogą być najtańsze wspinaczkowe buty dostępne na rynku, ciasne i dopasowane ale wygodne, palce, szczególnie duży palec stopy, lekko podkurczony.
2. Sprzęt biwakowy: namiot, karimata, śpiwór, gotowanie, latarka – czołówka – o ile będziemy spać w namiocie.
3. Odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i pory roku: spodnie z długimi i krótkimi nogawkami, nie krepujące ruchów, kurtka przeciw wiatrowi, najlepiej z kapturem, polar, czapka i rękawiczki, buty trekingowe / podejściowe
4. Plecak do noszenia sprzętu wspinaczkowego – min 40 litrów.
5. Worek z magnezją
6. Polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW z klauzulą zawierającą sporty wysokiego ryzyka
7. Pisemne oświadczenie kursanta o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczkowym. W przypadku osób nieletnich – oświadczenie prawnego opiekuna. Jeśli to konieczne wymagana jest konsultacja lekarza.
8. Aparat fotograficzny i dużo optymizmu 🙂

Szkoła zapewnia sprzęt szkoleniowy posiadający atesty UIAA oraz CE.