Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

O kursie:
Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania z górną i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (ringi i spity), w terenie naturalnym. Przygotowuje także do wspinaczki na ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią. Czas trwania – 3 dni.

Miejsce i terminy
Szkolenia odbywają się na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w jej północnej części. Dojazd i zakwaterowanie w własnym zakresie kursantów. Minimalna ilość kursantów 2, maksymalna ilość kursantów 4. terminy ustalane są indywidualnie i odbywają się w systemie weekendowym.

Program kursu:
1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie wspinaczki w terenie naturalnym
2. Zagrożenia terenu skalnego;
3. Podstawowe informacje o sprzęcie, omówienie najważniejszych parametrów, oznaczeń, atestów, zastosowanie:

 • liny, taśmy i repsznury
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki, ekspresy
 • przyrządy asekuracyjne
 • stałe punkty asekuracyjne i stanowiska
 • buty, magnezja,

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka,
 • taśmowy (równoległy),
 • półwyblinka,
 • wyblinka,
 • flagowy,
 • zaciskowy,
 • podwójny zderzakowy.
 • Zwijanie i przenoszenie liny.

5. Zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
6. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • asekuracja na wędkę z wykorzystaniem gotowego stanowiska i założenie własnego stanowiska
 • asekuracja z przyrządu typu kubek i samozaciskowego
 • asekuracja z półwyblinki z karabinkiem HMS;
 • postawa asekurującego podczas asekuracji na wędkę
 • asekuracja dolna, technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć;
 • postawa asekurującego podczas asekuracji z dolnej
 • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy;
 • zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza
 • nauka odpadania

7. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach;
8. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni;
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

9. Podstawy technik linowych:

 • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe;
 • zjazd z pośrednim stanowiskiem.

10. Skale trudności używane w skałkach.
11. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce,

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.