Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, chcesz zapytać o szczegóły lub termin szkolenia – dzwoń lub pisz:

Michał Komorowski

telefon: 609-990-028
michal_komorowski(a)wp.pl

 

Opublikowano w Info

Nauka wspinania

Jeśli czujesz że coś Ci nie wychodzi w trakcie wspinaczki, czujesz, że bardzo szybko się męczysz lub nie jesteś w stanie przejść trudniejszej drogi wspinaczkowej, to na 99% musisz popracować nad Swoją techniką i siłą.

To właśnie na indywidualnych zajęciach nauki wspinaczki poprawisz swoją technikę wspinaczkową i nauczysz się jak budować formę wspinaczkową.

Na tych zajęciach:

 • nauczysz się łapać chwyty
 • nauczysz się stawać na stopniach
 • poznasz i będziesz doskonalić techniki wspinaczkowe
 • dowiesz się jak trenować siłę
 • dowiesz się jak unikać kontuzji

A to wszystko pod okiem doświadczonego instruktora, a zarazem aktywnego wspinacza, który dostosuje program zajęć do Twoich możliwości i potrzeb, abyś mógł cieszyć się z coraz lepszej formy wspinaczkowej.

Miejsce
Zajęcia odbywają się na ściance wspinaczkowej

Czas i miejsce
Termin zajęć ustalany jest indywidualnie. Optymalny czas trwania pojedynczej sesji to 60 minut.

 

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

O kursie:
Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania z górną i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (ringi i spity), w terenie naturalnym. Przygotowuje także do wspinaczki na ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią. Czas trwania – 3 dni.

Miejsce i terminy
Szkolenia odbywają się na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, w jej północnej części. Dojazd i zakwaterowanie w własnym zakresie kursantów. Minimalna ilość kursantów 2, maksymalna ilość kursantów 4. terminy ustalane są indywidualnie i odbywają się w systemie weekendowym.

Program kursu:
1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie wspinaczki w terenie naturalnym
2. Zagrożenia terenu skalnego;
3. Podstawowe informacje o sprzęcie, omówienie najważniejszych parametrów, oznaczeń, atestów, zastosowanie:

 • liny, taśmy i repsznury
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki, ekspresy
 • przyrządy asekuracyjne
 • stałe punkty asekuracyjne i stanowiska
 • buty, magnezja,

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka,
 • taśmowy (równoległy),
 • półwyblinka,
 • wyblinka,
 • flagowy,
 • zaciskowy,
 • podwójny zderzakowy.
 • Zwijanie i przenoszenie liny.

5. Zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
6. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • asekuracja na wędkę z wykorzystaniem gotowego stanowiska i założenie własnego stanowiska
 • asekuracja z przyrządu typu kubek i samozaciskowego
 • asekuracja z półwyblinki z karabinkiem HMS;
 • postawa asekurującego podczas asekuracji na wędkę
 • asekuracja dolna, technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć;
 • postawa asekurującego podczas asekuracji z dolnej
 • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy;
 • zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza
 • nauka odpadania

7. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach;
8. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni;
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

9. Podstawy technik linowych:

 • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe;
 • zjazd z pośrednim stanowiskiem.

10. Skale trudności używane w skałkach.
11. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce,

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Ze sztucznej ściany w skały

O kursie:
Kurs Ze sztucznej ściany w skały jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej i przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania z dolna i górną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne w skałkach. Przeznaczony jest dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie.

Możliwe jest przystąpienia do tego szkolenia po wcześniejszej weryfikacji umiejętności z zakresu kursu na sztucznej ściance przeprowadzanej na zasadzie rozwiązania testu i pokazu umiejętności.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią. Czas trwania – 2 dni. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 2 osoby – maksymalna to 4 osoby.

Program kursu:
1. Zasady bezpieczeństwa wspinaczki w skałkach
2. Zagrożenia terenu skalnego
3. Zapoznanie z formacjami skalnymi i techniki ich pokonywania.
4. Węzły i ich zastosowanie:

 • taśmowy (równoległy),
 • półwyblinka,wyblinka,
 • flagowy,
 • węzły zaciskowe,
 • podwójny zderzakowy;
 • przenoszenie, klarowanie liny.

5. Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.
6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.
7. Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.
8. Budowa stanowisk do wspinaczki z górną asekuracją z wykorzystaniem stanowisk gotowych
9. Budowa własnych stanowisk do wspinaczki z górną asekuracją
10. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
11. Technika wspinania
12. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania;
13. Nauka poprawnego prowadzenia liny w trakcie wspinaczki z dolna asekuracją.
14. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy;
15. Nauka zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
16. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach;
17. Nauka asekuracji bulderującego.
18. Skale trudności używane w skałkach.
19. Zasady uprawiania wspinaczki w skałkach.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Kurs wspinaczki na sztucznej ściance

O kursie:
Kurs wspinaczki na sztucznej ściance przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Absolwent tego kursu będzie potrafił bezpiecznie i samodzielnie wspinać sie na ściankach wspinaczkowych zarówno z górna jak i dolną asekuracją. Zagadnienia związane ze sprzętem omówione są z uwzględnieniem specyfiki wspinaczki na ściance, co optymalizuje zakup sprzętu wspinaczkowego niezbędnego do wspinaczki na sztucznych ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią. Ze względu na objętość materiału, sugerowany czas trwania kursu to dwie sesje – czas trwania każdej sesji to 2,5 do 3 godzin. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 2 osoby – maksymalna to 4 osoby.

Program kursu:
1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą

 • budowa ścianki
 • punkty asekuracyjne
 • stanowiska do wspinaczki z górną asekuracją
 • zasady bezpieczeństwa

2. Podstawowe informacje o sprzęcie

 • parametry, atesty, zastosowanie
 • liny, repsznury, taśmy
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki i ekspresy
 • przyrządy asekuracyjne, typu kubek, płytka, samoblokujący
 • buty, woreczek z magnezją.

3. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • górna asekuracja (tzw. wędka)
 • właściwa postawa asekurującego w trakcie asekuracji z górną asekuracją
 • asekuracja dolna
 • technika wpinek,
 • technika prowadzenie liny,
 • technika podawanie liny do wpinki
 • nauka odpadnięć
 • właściwa postawa asekurującego w trakcie asekuracji z dolną asekuracją
 • nauka “spotowania” – asekuracja przed pierwszą wpinką i w trakcie bulderingu.
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka
 • zwijanie liny.

Możliwe jest przystąpienia do tego szkolenia po wcześniejszej weryfikacji umiejętności z zakresu kursu podstawowego na sztucznej ściance przeprowadzanej na zasadzie rozwiązania testu i pokazu umiejętności kursanta.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance

Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej

O kursie:
Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Absolwent tego kursu będzie potrafił bezpiecznie i samodzielnie wspinać się na ściankach wspinaczkowych z górna asekuracją – na tzw “wędkę”. Zagadnienia związane ze sprzętem omówione są z uwzględnieniem specyfiki wspinaczki na ściance, co optymalizuje zakup sprzętu wspinaczkowego niezbędnego do wspinaczki na sztucznych ściankach.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią. Sugerowany czas trwania to jedna sesja – około 2,5 do 3 godzin. Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 4 osoby

Program kursu:
1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą

 • budowa ścianki
 • punkty asekuracyjne
 • stanowiska do wspinaczki z górną asekuracją
 • zasady bezpieczeństwa

2. Podstawowe informacje o sprzęcie

 • parametry, atesty, zastosowanie
 • liny
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki, przyrządy asekuracyjne, typu kubek, płytka, samoblokujący, buty,
 • woreczek z magnezją.

3. Zasady asekuracji:

 • rodzaje asekuracji
 • założenie uprzęży,
 • przywiązanie do liny,
 • górna asekuracja (tzw. wędka)
 • właściwa postawa asekurującego w trakcie asekuracji z górną asekuracją
 • komendy wspinaczkowe, nauka samokontroli i kontroli partnera
 • nauka bezpiecznego zwożenia wspinacza

4. Węzły i ich zastosowanie:

 • ósemka,
 • kluczka

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.

Intro

Intro wspinaczkowe

Nie jesteś pewny / pewna czy nadajesz się do wspinania? Nie wiesz czy dasz radę? Wydaje Ci się, że masz lęk wysokości?
Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi na tych właśnie zajęciach.

Forma zajęć:
Intro, czyli wprowadzenie, to propozycja zajęć dla osób które nigdy nie wspinały się i chciałyby spróbować swoich sił we wspinaczce, ale nie wiedzą jak 🙂

Na tych zajęciach:

 • będziesz mógł / mogła powspinać się w towarzystwie doświadczonego instruktora
 • dowiesz się o podstawowych zasadach panujących na ściance wspinaczkowej
 • dowiesz się o podstawowych technikach wspinaczkowych
 • będziesz mieć zagwarantowane bezpieczeństwo – pomoc w założeniu uprzęży, dowiązania się do liny, asekuracji
 • dowiesz się czego nauczysz się na kursie wspinaczki
 • nie musisz się martwić o sprzęt wspinaczkowy
 • no i najważniejsze – spędzisz fajnie czas.

Czas i miejsce

Czas i miejsce ustalamy indywidualnie. Z doświadczenia wiem, że pojedyncze spotkania, które trwają pełną godzinę zajęć na początek, jest optymalna.

Szkolenia

Rodzaje kursów wspinaczkowych oferowanych przez Szkołę Wspinaczkową EVEREST:

1. Intro – czyli wprowadzenie do wspinania
2. Podstawowy kurs wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej
3. Kurs wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej
4. Kurs ze ścianki w skały
5. Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych

Warunki uczestnictwa
Kursant musi być pełnoletni lub posiadać pisemną zgodę podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach. Minimalny wiek kursanta to 16 lat.

Na kurs na ściankę należy zabrać:
1. Buty do wspinania. Nie wspinamy się w butach, w których przyszliśmy na halę! Mogą być najtańsze wspinaczkowe buty dostępne na rynku, ciasne i dopasowane ale wygodne, palce, szczególnie duży palec stopy, lekko podkurczony. Mogą być także buty sportowe typu “adidasy” lub tenisówki, na gumowej podeszwie.
2. Wygodny strój sportowy
3. Pisemne oświadczenie kursanta o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczkowym. W przypadku osób nieletnich – oświadczenie prawnego opiekuna. Jeśli to konieczne wymagana jest konsultacja lekarza.

Na kurs w skały należy zabrać:
1. Buty do wspinania. Mogą być najtańsze wspinaczkowe buty dostępne na rynku, ciasne i dopasowane ale wygodne, palce, szczególnie duży palec stopy, lekko podkurczony.
2. Sprzęt biwakowy: namiot, karimata, śpiwór, gotowanie, latarka – czołówka – o ile będziemy spać w namiocie.
3. Odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i pory roku: spodnie z długimi i krótkimi nogawkami, nie krepujące ruchów, kurtka przeciw wiatrowi, najlepiej z kapturem, polar, czapka i rękawiczki, buty trekingowe / podejściowe
4. Plecak do noszenia sprzętu wspinaczkowego – min 40 litrów.
5. Worek z magnezją
6. Polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW z klauzulą zawierającą sporty wysokiego ryzyka
7. Pisemne oświadczenie kursanta o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczkowym. W przypadku osób nieletnich – oświadczenie prawnego opiekuna. Jeśli to konieczne wymagana jest konsultacja lekarza.
8. Aparat fotograficzny i dużo optymizmu 🙂

Szkoła zapewnia sprzęt szkoleniowy posiadający atesty UIAA oraz CE.

O szkole

Szkoła wspinaczki EVEREST powstała po to aby szkolić osoby, które chcą przeżyć przygodę, poczuć dreszczyk emocji, zacząć się wspinać. Powstała po to, abym mógł Was nauczyć bezpiecznego i samodzielnego wspinania, dzięki czemu będziecie mogli przeżywać wspaniałe chwile podczas wspinaczki przez wiele lat. Powstała po to, aby mieszkańcy miasta Płocka mieli możliwość bezpiecznego startu we wspinaczce.

W ostatnich latach nastąpił niesamowity boom na uprawianie wspinania w Polsce. Przede wszystkim przyczynia się do tego, że w wielu miastach, które leżą z dala od skał i gór, powstają sztuczne ścianki wspinaczkowe, na których każdy może spróbować swoich sił. Ale przede wszystkim wspinanie jest po prostu świetną alternatywą dla innych popularnych form rekreacji do spędzania wolnego czasu, przede wszystkim na świeżym powietrzu.

Szkolenia, które dla Was prowadzę, nie są po to, abyście otrzymali jakiś kolejny papierek. Są po to, abym mógł Wam przekazać całą swoją wiedzę i doświadczenie, które zdobyłem w trakcie wielu wspinaczek. Odbycie szkolenia jest bardzo ważne. Sam się o tym przekonałem, bo swoją przygodę ze wspinaniem zacząłem od kursu wspinaczkowego. Kurs umożliwi Wam nauczenia się wielu technik wspinaczkowych i alpinistycznych umożliwiających bezpieczne wspinanie dla Was i Waszych partnerów wspinaczkowych. Po co uczyć się na własnych błędach? Pamiętajcie – gleba nie wybacza!

 

Wspinaczka to pojęcie bardzo szerokie. Dlatego moje szkolenia są dostosowane do Waszych potrzeb. Szkolenia odbywają się na ściankach wspinaczkowych w Płocku i w skałach jury krakowsko – częstochowskiej. Więcej na ten temat możecie doczytać w dziale Szkolenia.

Na szkolenie nie potrzebujesz sprzętu wspinaczkowego – sprzęt zapewnia szkoła. Potrzebujesz tylko butów, chęci i dużo pozytywnej energii 🙂 Szkolenia prowadzone są z użyciem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, spełniającego normy bezpieczeństwa CE oraz UIAA.

Masz jakieś dodatkowe pytania? Pisz lub dzwoń, chętnie pomogę.

Serdeczne zapraszam!
Michał Komorowski

Opublikowano w Info