Ze sztucznej ściany w skały

O kursie:
Kurs Ze sztucznej ściany w skały jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ściance wspinaczkowej i przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania z dolna i górną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne w skałkach. Przeznaczony jest dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie.

Możliwe jest przystąpienia do tego szkolenia po wcześniejszej weryfikacji umiejętności z zakresu kursu na sztucznej ściance przeprowadzanej na zasadzie rozwiązania testu i pokazu umiejętności.

Forma zajęć:
Przeważającą częścią są zajęcia praktyczne w terenie przeplatane teorią. Czas trwania – 2 dni. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 2 osoby – maksymalna to 4 osoby.

Program kursu:
1. Zasady bezpieczeństwa wspinaczki w skałkach
2. Zagrożenia terenu skalnego
3. Zapoznanie z formacjami skalnymi i techniki ich pokonywania.
4. Węzły i ich zastosowanie:

  • taśmowy (równoległy),
  • półwyblinka,wyblinka,
  • flagowy,
  • węzły zaciskowe,
  • podwójny zderzakowy;
  • przenoszenie, klarowanie liny.

5. Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.
6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.
7. Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.
8. Budowa stanowisk do wspinaczki z górną asekuracją z wykorzystaniem stanowisk gotowych
9. Budowa własnych stanowisk do wspinaczki z górną asekuracją
10. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
11. Technika wspinania
12. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania;
13. Nauka poprawnego prowadzenia liny w trakcie wspinaczki z dolna asekuracją.
14. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy;
15. Nauka zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
16. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach;
17. Nauka asekuracji bulderującego.
18. Skale trudności używane w skałkach.
19. Zasady uprawiania wspinaczki w skałkach.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora zgodnego z programem kursu.